Reifund | Blog

Nieruchomości to w ostatnim czasie najpopularniejszy wśród Polaków sposób inwestowania.

O panującej obecnie na rynku hossie i aktualnej sytuacji na rynku pisaliśmy w naszym ostatnim wpisie tutaj.

Analizując rosnące zainteresowanie zakupem nieruchomości w celach inwestycyjnych, nasuwa się pytanie czy jest to tylko chwilowa moda, dłuższy trend, czy może naturalny rozwój rynku? Najłatwiej odpowiedzieć sobie na to pytanie analizując nieruchomość jako aktywo inwestycyjne w oderwaniu od obecnej sytuacji na rynku, za to porównując je z alternatywnymi formami inwestowania. Jakie więc przewagi daje zakup nieruchomości?

Przede wszystkim nieruchomość to fizyczne aktywo nad którym mamy pełną kontrolę.

Kupując mieszkanie stajemy się właścicielem fizycznej substancji, lokalu którym możemy sami zarządzać. Mamy wpływ na jego stan, decydujemy o jego przeznaczeniu, stawce czynszu, doborze najemców, etc. Jednym słowem kontrolujemy naszą inwestycję. Kupując akcje spółek na giełdzie czy jednostki funduszu inwestycyjnego nie mamy wpływu na decyzje osób zarządzających naszymi środkami. Musimy całkowicie zdać się na ich decyzje i zaufać, że będą podejmowali właściwe. Nie bez przyczyny piszę o zaufaniu, bo de facto często nasz dostęp do informacji o podejmowanych decyzjach i osiąganych wynikach jest mocno ograniczony. Poza danymi, których publikacja jest obowiązkowo narzucona przez prawo, nie ma co liczyć na to że np. spółka której akcje nabyliśmy podzieli się z nami swoimi wewnętrznie ustalanymi wskaźnikami biznesowymi. O wpływie pojedynczego inwestora kupującego obligacje państwowe na decyzje polityków, nie ma chyba sensu nawet wspominać.

Oczywiście możliwość kontroli i zarządzania własnym aktywem wiąże się również określonymi minusami. Przede wszystkim taka inwestycja wymaga naszego zaangażowania czasowego. Jeżeli zdecydujemy się samodzielnie wynajmować mieszkanie to nie możemy się łudzić, że dochód który będziemy otrzymywać będzie dochodem „pasywnym”. Ogłaszanie oferty wynajmu w Internecie, pokazywanie lokalu potencjalnym najemcom, podpisywanie umów, rozliczanie należności, opłacanie mediów, zlecanie napraw usterek, etc. To wszystko wiąże się z czasowym zaangażowaniem inwestora które należy wycenić i uwzględnić, aby porównać rentowność tego typu inwestycji z np. lokatą bankową. Jeżeli zdecydujemy się wynajmować nasze mieszkanie na tzw. „krótki termin” za pośrednictwem portali typu AirBnB.com czy Booking.com, takie zaangażowanie czasowe może nie tylko okazać się bardzo duże – może okazać się że przerasta ono nasze możliwości, szczególnie jeżeli łączymy inwestowanie z pracą na pełen etat.

Oczywiście rynek najmu nieruchomości rozwija się i nasze mieszkanie można oddać w zarządzanie firmie, która zdejmie z nas wszystkie obowiązki. W zależności od przyjętego modelu biznesowego i rodzaju nieruchomości, możemy zdecydować się na zarządzanie najmem z gwarancją czynszu – czyli w zamian za nieco niższy, stały dochód wyeliminować ryzyko związane z przerwami w najmie. Drugą opcją jest model w którym zarządca pobiera prowizję od każdego wpłaconego przez najemcę czynszu. Szerzej o takich usługach możecie przeczytać na naszej stronie.

Nieruchomości jako aktywo inwestycyjne niosą ze sobą o wiele więcej zalet niż opisana wyżej możliwość osobistego zarządzania. Do podstawowych zaliczyć można:
  1. Możliwości kredytowania zakupu
  2. Stabilność rynku najmu
  3. Możliwość zakupu poniżej ceny rynkowej
  4. Wysokie stopy zwrotu

Każdy z tych tematów omówimy szerzej w naszych kolejnych artykułach. Jeżeli chcesz dostawać więcej informacji o rynku nieruchomości, najnowszych trendach i wydarzeniach – zostaw nam swój email.

Dodaj komentarz

Real Estate Investment Fund sp z o.o.
ul. Prusa 20/9
60-820 Poznań
telefon: 513 433 747
mail: biuro@reifund.pl
NIP: 7811945784
KRS: 0000675291
© Real Estate Investment Fund
Chcesz dostawać informacje o trendach i nowościach na rynku nieruchomości – zostaw nam swój email!